tksic TKSIC RA MẮT CÔNG NGHỆ AI TKSIC VIP ĐỘC QUYỀN BẢO HIỂM RỦI RO 100% | TKSIC - Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh

Báo chí nói về TKSIC

TKSIC RA MẮT CÔNG NGHỆ AI TKSIC VIP ĐỘC QUYỀN BẢO HIỂM RỦI RO 100%

10/04/2023 17:06:20

Tự hào là một trong những công ty về Fintech đầu tiên trên thị trường Việt Nam TKSIC đã áp dụng công nghệ tự học AI để giúp nhà đầu tư chứng khoán tối ưu hóa vốn nhanh chóng, công nghệ này đã giúp cho TKSIC tìm kiếm và lựa chọn cổ phiếu một cách thông minh và chính xác hơn.

Tin tức thị trường