tksic Dịch vụ thị trường nợ – DCM | TKSIC - Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh

Dịch vụ thị trường nợ – DCM

Tư vấn thủ tục và phương án phát hành trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp là kênh cung cấp vốn trung, dài hạn hiệu quả nhằm đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư dự án, mua bán, thâu tóm của doanh nghiệp doanh nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp rà soát các hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết, tư vấn xây dựng cấu trúc phương án phù hợp, giúp doanh nghiệp huy động vốn thành công.

Với mạng lưới khách hàng tổ chức và đặc biệt là khách hàng cá nhân rộng khắp và đa dạng, TKSiC đã và sẽ luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp giúp doanh nghiệp đa dạng các kênh huy động vốn với chi phí tối ưu, hạn chế sự phụ thuộc vào kênh vốn duy nhất từ các tổ chức tín dụng, từng bước hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và nâng cao xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp với nhà đầu tư.

Bảo lãnh phát hành trái phiếu TKSiC cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành nhằm đảm bảo khả năng phát hành và huy động vốn thành công cho doanh nghiệp.

Dịch vụ thị trường nợ – DCM
Dịch vụ thị trường nợ – DCM
Ứng dụng

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH
Ứng dụng My TKSIC sử dụng công nghệ AI trong đầu tư, giao diện đơn giản, tối ưu, dễ dàng thao tác và sử dụng, mang đến những giải pháp mới mẻ, toàn diện và chuyên biệt nhất về đầu tư thông minh.
qrcode
google store