tksic Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro đầu tư | TKSIC - Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh

Tư vấn quản lý rủi ro đầu tư

Căn cứ vào những rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của gói sản phẩm mà khách hàng lựa chọn, chúng tôi sẽ đưa ra những tư vấn - khuyến nghị để hạn chế rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng. Chúng tôi làm việc với mỗi khách hàng để cùng xây dựng và thống nhất một Chính sách đầu tư nhằm xác định những mục tiêu đầu tư phù hợp với thời gian đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Thông qua Trí tuệ nhân tạo AI, khách hàng sẽ được tư vấn về các quy định, chính sách và vận hành của thị trường tài chính; chính sách đầu tư và chiến thuật giao dịch gồm:

Lập và phân bổ vốn đầu tư; loại tài sản đầu tư và phương thức xác định giá trị tài sản;

Quản lý danh mục đầu tư

Tư vấn quản trị rủi ro trong quá trình đầu tư

Thời điểm thực hiện, số lượng, mức giá phù hợp với mục tiêu, chính sách đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của Khách hàng;

Lập các khuyến nghị đầu tư chuyên sâu theo yêu cầu của khách hàng.