Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh - Smart Saving and Investing

Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro đầu tư

Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro đầu tư

Căn cứ vào những rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của từng khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra những tư vấn để hạn chế rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng. Chúng tôi làm việc với mỗi khách hàng để cùng xây dựng và thống nhất một Chính sách đầu tư nhằm xác định những mục tiêu đầu tư phù hợp với thời gian đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Khách hàng sẽ được tư vấn về các quy định, chính sách và vận hành của thị trường chứng khoán; chính sách đầu tư và chiến thuật giao dịch gồm:

  • Lập và phân bổ vốn đầu tư; loại tài sản đầu tư và phương thức xác định giá trị tài sản;
  • Tư vấn quản lý danh mục đầu tư
  • Tư vấn chính sách quản trị rủi ro trong quá trình đầu tư
  • Thời điểm thực hiện, số lượng, mức giá phù hợp với mục tiêu, chính sách đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của khách hàng;
  • Lập các báo cáo đầu tư chuyên sâu theo yêu cầu của khách hàng.
Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro đầu tư
Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro đầu tư
Ứng dụng

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH
Ứng dụng My TKSIC sử dụng công nghệ AI trong đầu tư, giao diện đơn giản, tối ưu, dễ dàng thao tác và sử dụng, mang đến những giải pháp mới mẻ, toàn diện và chuyên biệt nhất về đầu tư thông minh.
qrcode
google store