KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ

TKSIC cung cấp trọn gói dịch vụ AI tư vấn và khuyến nghị giao dịch trên thị trường tài chính cho từng đối tượng nhà đầu tư khác nhau dựa trên sự đa dạng trong các sản phẩm dịch vụ và sự am hiểu thị trường của Khách hàng.
AI trí tuệ nhân tạo sẽ tư vấn định giá chứng khoán, các yếu tố rủi ro liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, đề xuất các giải pháp giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro, xây dựng danh mục đầu tư và chiến lược phòng ngừa rủi ro hiệu quả, từ đó giúp Khách hàng lựa chọn chiến lược đầu tư hợp lý.