Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh - Smart Saving and Investing

Báo chí nói về TKSIC

Nền tảng công nghệ TKSIC hỗ trợ nhà đầu tư mới chơi chứng khoán

07-09-2022

Gần đây, thị trường chứng khoán đang tỏ rõ sức hấp dẫn khi thanh khoản thị trường liên tục chạm mốc tỷ đô. Nhiều người có nguồn vốn nhỏ trong ngắn hạn đang hướng sự chú ý về hình thức này. Tuy nhiên, điểm chung của nhà đầu tư mới là gặp khó khăn về kỹ năng nghiên cứu thị trường. TKSIC ra đời đã giải quyết phần lớn vấn đề này.

Nền tảng công nghệ TKSIC hỗ trợ nhà đầu tư mới chơi chứng khoán
Nền tảng công nghệ TKSIC hỗ trợ nhà đầu tư mới chơi chứng khoán
Ứng dụng

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH
Ứng dụng My TKSIC sử dụng công nghệ AI trong đầu tư, giao diện đơn giản, tối ưu, dễ dàng thao tác và sử dụng, mang đến những giải pháp mới mẻ, toàn diện và chuyên biệt nhất về đầu tư thông minh.
qrcode
google store