tksic Nền tảng công nghệ TKSIC hỗ trợ nhà đầu tư mới chơi chứng khoán | TKSIC - Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh

Báo chí nói về TKSIC

Nền tảng công nghệ TKSIC hỗ trợ nhà đầu tư mới chơi chứng khoán

07/09/2022 13:05:37

Gần đây, thị trường chứng khoán đang tỏ rõ sức hấp dẫn khi thanh khoản thị trường liên tục chạm mốc tỷ đô. Nhiều người có nguồn vốn nhỏ trong ngắn hạn đang hướng sự chú ý về hình thức này. Tuy nhiên, điểm chung của nhà đầu tư mới là gặp khó khăn về kỹ năng nghiên cứu thị trường. TKSIC ra đời đã giải quyết phần lớn vấn đề này.

Tin tức thị trường