tksic Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 13/6 - 17/6

Tin Thị Trường

Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 13/6 – 17/6

13/06/2022 08:52:57

Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 13/6 - 17/6

41 tổ chức thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần tới.

Theo thống kê, 41 tổ chức thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần 13/6 – 17/6. Trong đó, hai doanh nghiệp thưởng cổ phiếu, 9 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 35 doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền. FPT ( HoSE:FPT ), Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái ( HNX:CAP ), Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ( HoSE:TN1 ) và Đầu tư NHV ( UPCoM:NHV ) là 4 doanh nghiệp thực hiện trả cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

SeABank ( HoSE:SSB ) là đơn vị duy nhất chia cổ phiếu thưởng song song với trả cổ tức bằng cổ phiếu, với ngày đăng ký cuối cùng là 17/6. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 109,7 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 6,6%, người sở hữu 1000 cổ phiếu được nhận 66 cổ phiếu mới. Bên cạnh đó, SeABank cũng phát hành 211,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 12,7%.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần, vốn điều lệ SeABank dự kiến tăng thêm 3.211 tỷ đồng, lên 19.809 tỷ đồng.

Trước đó, SeABank đã thông qua kế hoạch triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ giúp SeABank có đủ tiềm lực để thực hiện các mục tiêu như triển khai chiến lược hội tụ số, đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, số hóa toàn diện các quy trình vận hành trong hoạt động tín dụng, thanh toán, dịch vụ khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ…

Trong số 36 doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, Lương thực Bình Định ( UPCoM:BLT ) công bố mức chi trả cao nhất với tỷ lệ 102,8%, trong đó cổ tức đợt 2/2021 là 2,8% và cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển là 100%. Như vậy, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 10.280 đồng. Thời gian thực hiện là 30/6.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm nay, Lương thực Bình Định đã thông qua trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 12,5%. Trước đó, vào giữa tháng 2, công ty đã chi 3,88 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm trước bằng tiền mặt với tỷ lệ 9,7%.

Tính đến 31/12/2021, quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp là 108,2 tỷ đồng. Công ty dùng 40 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau khi hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển) để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Lương thực Bình Định kinh doanh chính trong lĩnh vực buôn bán gạo và chế biến, mua bán hàng lương thực, nông sản, thủy sản. Vốn điều lệ doanh nghiệp là 40 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Lương thực miền Nam nắm giữ nhiều cổ phần nhất với tỷ lệ 51%, tương đương hơn 2 triệu cổ phiếu BLT.

Năm ngoái, đơn vị thu về 1.720,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 49% so với thực hiện 2020. Tuy nhiên, trong năm 2021, chi phí bán hàng tăng 84,4% lên 117,1 tỷ đồng chủ yếu do chi phí vận chuyển tăng từ 28,1 tỷ đồng lên 82 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 57,4% xuống 8,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế còn 7,9 tỷ đồng, giảm 51,5% so với cùng kỳ.

Nguồn: cafef.vn

Tin tức thị trường