tksic Hướng dẫn mở tài khoản đầu tư trên app My TKSIC

Hướng dẫn sử dụng trên App

Hướng dẫn mở tài khoản đầu tư trên app My TKSIC

15/06/2022 10:04:02

TKSIC là ứng dụng đầu tư và tích lũy thông minh thời đại số, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng ra mắt từ năm 2022.

Để đăng ký mở tài khoản đầu tư trên ứng dụng My TKSIC quý khách hàng chỉ cần thực hiện đúng theo hướng dẫn trong video dưới đây:

Tin tức thị trường