tksic Hướng dẫn giao dịch Tiền | TKSIC - Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh

Hướng dẫn giao dịch Tiền

HƯỚNG DẪN NỘP/CHUYỂN TIỀN

A. ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ TIỀN GỬI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG.

Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau đây để quản lý tiền gửi giao dịch Chứng khoán:

– Khách hàng mở tài khoản trực tiếp tại Ngân hàng

– TKSiC mở tài khoản chuyên dụng tại Ngân hàng Thương mại để quản lý tiền gửi chứng khoán.

B. NỘP TIỀN

Để nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán của mình, khách hàng có thể nộp tiền trực tiếp tại TKSIC hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản do TKSIC chỉ định.

Khách hàng thực hiện nộp tiền, chuyển khoản tiền một trong những Ngân hàng sau:

* Chú ý: Trong nội dung nộp tiền, khách hàng cần ghi rõ: (Tên người nộp) nộp tiền vào tài khoản 059C…. của (Tên chủ tài khoản) rồi thông báo cho TKSIC về việc nộp tiền của mình.

C. RÚT/CHUYỂN KHOẢN TIỀN

– Khách hàng có nhu cầu rút/chuyển khoản tiền cần mang theo CMND và Thẻ giao dịch đến quầy Kế toán giao dịch

– Thực hiện theo hướng dẫn và hoàn tất thủ tục tại quầy của nhân viên kế toán giao dịch.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (+84.4) .

Email: contact@TKSIC.vn | Website: www.TKSIC.vn

Hướng dẫn giao dịch Tiền
Hướng dẫn giao dịch Tiền
Ứng dụng

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH
Ứng dụng My TKSIC sử dụng công nghệ AI trong đầu tư, giao diện đơn giản, tối ưu, dễ dàng thao tác và sử dụng, mang đến những giải pháp mới mẻ, toàn diện và chuyên biệt nhất về đầu tư thông minh.
qrcode
google store