tksic Hướng dẫn giao dịch cổ phiếu | TKSIC - Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh

Hướng dẫn giao dịch cổ phiếu

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Khách hàng mở tài khoản giao dịch tại TKSIC có thể thực hiện giao dịch trực tiếp tại sàn, giao
dịch online qua Web trading hoặc qua tổng đài điện thoại.

 1. Giao dịch tại sàn– Khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại sàn mang theo CMND và Thẻ giao dịch (do TKSIC
  cung cấp khi thực hiện mở tài khoản) và đặt lệnh theo hướng dẫn của nhân viên giao dịch
  tại quầy giao dịch.
 2. Giao dịch qua điện thoại– Khách hàng gọi vào số điện thoại do TKSIC cung cấp vào ngày mở tài khoản giao dịch từ
  số điện thoại đã đăng ký với TKSIC.

  – Đọc tên tài khoản, mã tài khoản (do TKSIC cấp) và mật khẩu giao dịch đã đăng ký với
  TKSIC khi mở tài khoản giao dịch.

  – Đọc nội dung lệnh theo thứ tự: Sàn thực hiện giao dịch – Loại giao dịch – Loại lệnh –
  Mã chứng khoán – Giá – Tài khoản cho nhân viên thực hiện giao dịch và lặp lại cho đến
  khi hết lệnh.

 3. Giao dịch online qua web trading
  Khách hàng Giao dịch online bằng cách truy cập trực tiếp tại địa chỉ:
  https://online.TKSiC.vn hoặc qua trang chủ http://www.TKSiC.vn. Để biết thêm chi tiết
  Quý vị vui lòng xem hướng tại đây: Hướng dẫn sử dụng BOSC+
 4. Chú ý:– Khách hàng nên chủ động thời gian để đặt lệnh, không nên tập trung đặt lệnh vào khoảng
  thời gian cuối các đợt giao dịch. TKSIC không đảm bảo lệnh của khách hàng có thể được
  thực hiện tại các thời điểm đó.

  – Khách hàng phải đảm bảo tỷ lệ ký quỹ tiền hoặc chứng khoán trên tài khoản trước khi
  đặt lệnh.

  – TKSIC sẽ thông báo kết quả giao dịch cho khách hàng (thông báo trực tiếp tại sàn hoặc
  qua điện thoại).

  – Khách hàng có thể nhận thông báo xác nhận giao dịch vào cuối ngày giao dịch hoặc các
  ngày làm việc tiếp theo.

Hướng dẫn giao dịch cổ phiếu
Hướng dẫn giao dịch cổ phiếu
Ứng dụng

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH
Ứng dụng My TKSIC sử dụng công nghệ AI trong đầu tư, giao diện đơn giản, tối ưu, dễ dàng thao tác và sử dụng, mang đến những giải pháp mới mẻ, toàn diện và chuyên biệt nhất về đầu tư thông minh.
qrcode
google store