tksic Dịch vụ tư vấn thâu tóm và sáp nhập – M&A | TKSIC - Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh

Dịch vụ tư vấn thâu tóm và sáp nhập – M&A

Chúng tôi mang đến các giải pháp hiệu quả cho khách hàng trong các thương vụ mua bán, sáp nhập, chia tách, thoái vốn hay thâu tóm doanh nghiệp.

Khi tư vấn cho bên mua, TKSiC cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng trong các thương vụ mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm các công việc như chuẩn bị các báo cáo tiếp cận thị trường, xác định công ty mục tiêu, giới thiệu cơ hội đầu tư, thẩm định doanh nghiệp cùng chiến lược đàm phán và thực hiện giao dịch.

Khi tư vấn cho bên bán, TKSiC cung cấp dịch vụ tư vấn tìm kiếm khách hàng chiến lược trong các thương vụ bán cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam; tư vấn tái cơ cấu tài chính, thẩm định doanh nghiệp, lập kế hoạch phát triển doanh nghiệp, xây dựng chiến lược giá và chiến lược thương lượng, hỗ trợ trong việc đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư.

Dịch vụ tư vấn thâu tóm và sáp nhập – M&A
Dịch vụ tư vấn thâu tóm và sáp nhập – M&A
Ứng dụng

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH

ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LUỸ THÔNG MINH
Ứng dụng My TKSIC sử dụng công nghệ AI trong đầu tư, giao diện đơn giản, tối ưu, dễ dàng thao tác và sử dụng, mang đến những giải pháp mới mẻ, toàn diện và chuyên biệt nhất về đầu tư thông minh.
qrcode
google store