tksic Câu hỏi thường gặp | TKSIC - Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh

HỎI ĐÁP VỀ SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
TẠI TKSIC

Nhà đầu tư bao gồm các tổ chức, cá nhân được pháp luật Việt Nam công nhận đều có thể tham gia các gói hợp tác đầu tư tại TKSIC.

– Chứng chỉ tiền gửi: Lãi suất cố định và mức độ an toàn tuyệt đối

– VNTOP: Các mã chứng khoán với mức an toàn và khả năng sinh lời cao được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

Bao gồm các chứng khoán cơ cấu được thiết kế nhằm mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu và được Công ty TKSIC chấp nhận trong giao dịch hoán đổi lấy lô gói hợp tác đầu tư VNTOP. 

TKSIC dùng phương pháp định lượng, trong đó ứng dụng máy học để xác định dòng tiền đầu tư đang có trong cổ phiếu theo 10 cấp độ. Trong đó, nếu cổ phiếu đạt từ 6 tiêu chí đầu tư, TKSIC sẽ giải ngân vào cổ phiếu này.                                                  

Danh mục chứng khoán cơ cấu của VNDIAMOND trong lần đầu ra mắt sẽ bao gồm 14 cổ phiếu trong danh mục cổ phiếu thành phần của chỉ số VN DIAMOND: CTD, CTG, DXG, FPT, GMD, KDH, MBB, MWG, NLG, PNJ, REE, TCB, TPB, VPB. Danh mục chứng khoán cơ cấu của VNDIAMOND sẽ được thay đổi định kỳ theo quyết định cơ cấu danh mục của HOSE cho chỉ số VN DIAMOND.

VNTOP10 là sản phẩm tập trung vào chiến lược đầu tư giá trị. Tập trung vào nhóm các công ty giá trị nhất thị trường Việt Nam. Chọn lọc theo tiêu chí dòng tiền.

VNTOP20 là sản phẩm tập trung vào chiến lược đầu tư cổ phiếu vốn hóa lớn. Tập trung vào nhóm các công ty đại diện trong bộ chỉ số VN30. Chọn lọc theo tiêu chí dòng tiền.

 

Sản phẩm tập trung vào chiến lược đầu tư linh hoạt toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.Tập trung vào cổ phiếu có thanh khoản và đà tăng trưởng tốt.

Giá trị tài sản ròng trên một gói hợp tác đầu tư VNTOP được xác định trên cơ sở giá thị trường của chứng khoán cơ cấu từ giao dịch được thực hiện gần nhất, trong phiên giao dịch. Giá trị này được tính và cung cấp bởi Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM. 

Tiền lãi CCTG được trả định kỳ hoặc tại thời điểm tất toán như trong thỏa thuận.

– Phí khởi tạo: 2% số vốn
– Phí tất toán:
• 2% Lợi nhuận nếu khách nắm giữ hợp đồng dưới 90 ngày
• 1% Lợi nhuận nếu khách nắm giữ hợp đồng từ 90 – 180 ngày
• 0% Lợi nhuận nếu khách nắm giữ hợp đồng trên 180 ngày
– Phí hợp tác: 10% Lợi nhuận nếu Lợi nhuận khoản đầu tư lớn hơn hoặc bằng 10% số tiền đầu tư
– Thuế TNCN: 5% Lợi nhuận