tksic CÁC NHÓM CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU TRONG CHỨNG KHOÁN (phần 1) | TKSIC - Đầu Tư Và Tích Lũy Thông Minh

Kiến thức đầu tư

CÁC NHÓM CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU TRONG CHỨNG KHOÁN (phần 1)

26/10/2022 09:23:05

Trong báo cáo tài chính, các con số nếu đứng một mình thì có rất ít ý nghĩa. Để đánh giá xu hướng phát triển của doanh nghiệp ta cần so sánh các con số kỳ này với kỳ trước. Việc so sánh này tạo ra các chỉ số tài chính. Chỉ số tài chính được dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp cùng ngành để đánh giá điểm mạnh – yếu của doanh nghiệp và dự báo tài chính doanh nghiệp trong tương lai. Hãy cùng TKSIC tìm hiểu một số nhóm chỉ số tài chính chủ yếu trong chứng khoán:

  1. Nhóm chỉ số phản ánh khả năng thanh toán

Nhóm này bao gồm 4 hệ số khả năng thanh toán:

– Hệ số khả năng thanh toán hiện hành:

Hệ số này phản ánh khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn hay thể hiện mức độ đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

Thông thường, nếu hệ số khả năng thanh toán hiện hành thấp (đặc biệt khi < 1) tức là khả năng trả nợ của doanh nghiệp yếu, báo hiệu khó khăn tiềm ẩn về tài chính. Ngược lại, nếu chỉ số khả năng thanh toán hiện hành cao thì doanh nghiệp có khả năng chi trả cho các khoản nợ đến hạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hệ số này quá cao chưa chắc đã tốt. Để đánh giá chính xác hơn ta cần xem xét tình hình của doanh nghiệp trong thời gian đó.

– Hệ số khả năng thanh toán nhanh:

Hệ số này đánh giá chặt chẽ khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Nó cho biết khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp mà không cần phải thanh lý khẩn cấp hàng tồn kho (hàng tốn kho là tài sản có tính thanh khoản thấp).

 

– Hệ số khả năng thanh toán tức thời

Hệ số này giúp đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, hữu ích nhất khi nền kinh tế đang trong giai đoạn khủng hoảng, hàng tồn kho không tiêu thụ được, các khoản nợ khó thu hồi.

– Hệ số khả năng thanh toán lãi vay

Một doanh nghiệp vay nợ nhiều, nhưng kinh doanh không hiệu quả, mức sinh lời của đồng vốn thấp (hoặc thua lỗ) thì khó có thể đảm bảo thanh toán tiền lãi vay đúng hạn.

  1. Nhóm chỉ số phản ánh cơ cầu nguồn vốn và cơ cấu tài sản

Nhóm này gồm 2 hệ số cơ cấu:

– Hệ số cơ cấu nguồn vốn

Đối với quản lý doanh nghiệp: Hệ số nợ cho thấy mức độ độc lập về tài chính, mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính hay rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải, từ đó đưa ra các quyết định, điều chỉnh về chính sách tài chính phù hợp.

Đối với chủ nợ: Thông qua hệ số nợ, chủ nợ sẽ xem xét được mức độ an toàn của khoản cho vay, từ đó quyết định cho vay hay thu hồi nợ.

Đối với nhà đầu tư: Đánh giá mức độ rủi ro khi đầu tư vào doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư.

– Hệ số cơ cấu tài sản

Hệ số này phản ánh mức độ đầu tư vào các loại tài sản, từ đó đánh giá mức độ hợp lý của việc đầu tư tài sản trong doanh nghiệp.

  1. Nhóm chỉ số hiệu suất hoạt động

Nhóm chỉ số này được dùng để đánh giá năng lực quản lý, sử dụng tài sản hiện có trong doanh nghiệp. Nhóm này có 4 loại:

– Số vòng quay hàng tồn kho

Hệ số này phản ánh 1 đồng vốn hàng tồn kho quay được bao nhiêu vòng trong một kỳ.

Nếu số vòng quay hàng tồn kho lớn hơn so với doanh nghiệp cùng ngành thì việc tổ chức, quản lý dự trữ của doanh nghiệp là tốt, doanh nghiệp rút ngắn được chu kỳ kinh doanh, giảm lượng vốn bỏ vào hàng tồn kho.

Ngược lại nếu số vòng quay hàng tồn kho thấp thì doanh nghiệp có thể đang dự trữ vật tư quá mức, dẫn đến ứ đọng hàng tồn kho hoặc tình hình tiêu thụ sản phẩm chậm.

Từ số vòng quay hàng tồn kho, ta tính được số ngày trung bình thực hiện 1 vòng quay hàng tồn kho:

– Số vòng quay nợ phải thu

Hệ số này phản ánh số vòng nợ phải thu luân chuyển được trong kỳ và tốc độ thu hồi công nợ của doanh nghiệp.

– Số vòng quay vốn lưu động

Hệ số này phản ánh số vòng quay vốn lưu động trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm.

Vòng quay vốn lưu động càng lớn thì hiệu suất sử dụng vốn lưu động càng cao.

Kỳ luân chuyển vốn lưu động phản ánh để thực hiện 1 vòng quay vốn lưu động cần bao nhiêu thời gian.

Kỳ luân chuyển càng ngắn thì vốn lưu động luân chuyển càng nhanh và ngược lại.

– Hiệu suất sử dụng vốn cố định

Chỉ tiêu này cho phép đánh giá mức độ sử dụng vốn cố định trong kỳ của doanh nghiệp.

Chỉ tiêu này cho phép đánh giá mức độ sử dụng tài sản cố định trong kỳ của doanh nghiệp.

KẾT LUẬN

Việc am hiểu các chỉ số tài chính giúp bạn hiểu hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra được những quyết định đúng đắn trong quá trình đầu tư. Ngoài các nhóm chỉ số trên vẫn còn các loại khác cần thiết không kém giúp bạn đạt được hiệu quả đầu tư. Hãy theo dõi TKSIC để nắm bắt thông tin ở phần 2 nhé!

Đăng kí thông tin nhận tin tức nhận định thị trường sớm nhất tại: https://tksic.vn/lien-he/

TKSIC – Đầu tư và tích lũy thông minh

VP Hồ Chí Minh: Lầu 10, Tòa nhà MB Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Cô Giang, Q.1
VP Đà Nẵng: Lầu 3, 35 Núi Thành, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Email: support@tksic.vn
Hotline: 08 3656 3656
 

Tin tức thị trường